Miljö.

2021-10-17 10:50
  • Maria Björnsdotter. Foto: Jesper Mattsson/Örebro universitet.
    Maria Björnsdotter.
  • På bland annat Visingsö i Vättern har provtagning skett. Foto: Maria Björnsdotter
    På bland annat Visingsö i Vättern har provtagning skett.
Puffetikett
Dagens ETC

Evighetskemikalier förorenar dricksvattet – forskare: Höga nivåerna förvånade mig

De köldmedier som ersatte freoner på 90-talet skulle vara mer miljövänliga. Nu visar ny svensk forskning att de avger onedbrytbara kemikalier som sprids över jorden med regnvatten.

– Om koncentrationerna ökar kan vi nå skadliga nivåer, säger doktoranden Maria Björnsdotter.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

På senare år har så kallade PFAS, eller högfluorerade ämnen, allt oftare dykt upp i nyheterna och miljödebatten. PFAS är en grupp syntetiskt framställda organiska ämnen med bred användning i samhället. De kallas ofta för evighetskemikalier, eftersom de inte bryts ner i naturen. De är till stora delar outforskade men man vet att en del PFAS har skadliga effekter för både människor och miljö. Hittills har de fettlösliga varianterna stått i centrum för forskningen, eftersom de ackumuleras i kroppen. Men det finns även vattenlösliga PFAS. Några av dem har doktoranden Maria Björnsdotter på Örebro universitet studerat inom ramen för sin doktorsavhandling.

– Vi har undersökt hur mycket ultrakortkedjiga högfluorerade ämnen som finns i sjön Vättern och tittat på vart de kommer ifrån och hur de sprids, säger hon.

– Det var särskilt en av dem som stack ut, den så kallade trifluorättiksyran, TFA, som vi hittade i större koncentrationer och där ökningen var större än för de andra.

Ökar sedan 90-talet

TFA är en restprodukt som bildas när andra kemikalier bryts ner, däribland kemikalier som finns i nyare luftkonditioneringsanläggningar och köldmedier i kylar och frysar.

– När man fasade ut freon, som hade en negativ effekt på ozonlagret, så ersattes de av klorerade köldmedel. När dessa bryts ner bildas TFA.

– Vi har sett en ökning av dessa ämnen sedan tidigt 90-tal. Det största problemet är att de inte bryts ner i miljön. Vi vet inte vilka skadeeffekter det kommer att ha, säger Maria Björnsdotter.

Daglig exponering

Avhandlingen bygger på ett stort antal vattenprover i och kring Vättern, som sedan jämförts med regnvattensprover från en forskningsstation på Visingsö. Resultaten visar att de undersökta kemikalierna i Vättern huvudsakligen förs dit med regnvattnet.

Eftersom de inte bryts ner ökar mängden år för år. Det är ett problem, inte minst eftersom Vättern är dricksvattentäkt för 300 000 personer.

– Det har ansetts mindre farligt med vattenlösliga kemikalier som inte ackumuleras i kroppen, men det behöver inte betyda så mycket att de lämnar kroppen när vi exponeras för dem dagligen.

Global spridning

TFA-nivåerna i Vättern ligger fortfarande betydligt under de nivåer som anses skadliga, men enligt Maria Björnsdotters beräkningar ökar mängden med 120-170 kilo varje år.

– Den höga siffran förvånade mig. Om koncentrationerna fortsätter att öka kan vi nå skadliga nivåer.

De substanser – som med solljusets hjälp – bryts ner till TFA kan färdas långa sträckor i atmosfären. I sin forskning har Maria Björnsdotter tagit prover på Spetsbergen i Arktis, en plats långt från alla föroreningskällor, men även där fanns TFA. Det är med andra ord inte bara Vättern som förorenas, ämnet sprids över hela klotet.

– Det spelar kanske inte så stor roll om vi ser över våra utsläpp i Sverige eller ens inom EU. De största källorna kan finnas i andra delar av världen. Åtgärder måste vidtas på en global skala, säger Maria Björnsdotter.

Enligt kylteknikern Lennart Rolfsman, är HFC-köldmedierna på väg att avvecklas. De ska bland annat ersättas av syntetiska hydrofluoroolefiner (HFO), som också ger utsläpp av trifluorättiksyra, men däremot mindre växthusgasutsläpp.

– Men en del kommer också att ersättas med naturliga köldmedier som exempelvis koldioxid som används mer och mer, och inte ger syntetiska nedbrytningsprodukter. Det är en global utveckling, säger han.

Fakta:

– Maria Björnsdotters avhandling heter ”Ultra-short-chain perfluoroalkyl acids: Environmental occurrence, sources and distribution”

– Den visar att en stor del av framförallt den vattenlösliga PFAS-kemikalien trifluorättiksyran, TFA, når sjön Vättern med regnvattnet.

– Det finns över 4700 olika ämnen i PFAS-gruppen. TFA ingår i undergruppen perfluorerade alkylsyror (PFAA).

– Forskningen om ultrakorta PFAA:s är i ett tidigt skede. Än så länge finns inget säkert sätt att spåra var utsläppen kommer ifrån, men mycket tyder på att nyare luftkonditioneringsanläggningar och köldmedier i kylar och frysar är en viktig källa.

– Det finns teknik för att rena dricksvatten från PFAS, men de är kostsamma.