Inrikes.

2021-11-06 14:30
  • Bild: Shutterstock
  • Forskaren Brian Unis har vid Karlstads universitet undersökt ungas attityder. Bild: Pressbild
    Forskaren Brian Unis har vid Karlstads universitet undersökt ungas attityder.
Puffetikett
Dagens ETC

”Sex måste få vara positivt” – unga vill ha annat fokus i sexualundervisningen

Sex– och samlevnadsundervisningen når inte upp till ungdomars behov och förväntningar. Allt för stor vikt läggs vid fakta om könssjukdomar och hur man förhindrar graviditeter, enligt ungdomarna själva.

– Det är för lite fokus på det positiva, sexualitet som någonting som är hälsosamt, säger forskaren Brian Unis vid Karlstads universitet som har undersökt ungas attityder.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

I sina intervjuer med unga upptäckte Brian Unis att de vill ha mer samtal och diskussioner om de positiva delarna av sexualitet och relationer. De vill diskutera samtycke, hur man inleder en relation, könsroller, vad som händer i kroppen när man har sex och rådande normer och värderingar.

– De funderar mycket på de här frågorna. När det gäller relationer var en sak de verkligen saknar samtal om hur tar man kontakt med någon, hur gör man för att starta en relation, hur man gör slut på ett bra sätt och hur man hanterar om man hamnar i en dålig relation, säger han.

Söker svar i porr

När eleverna saknar information vänder de sig i första hand till varandra och pratar med sina närmsta vänner. Många uppger också att de läser på umo.se, en sida de uppger som trovärdig, men om de fortfarande inte får svar letar de sig vidare på internet och flera uppger att de sökt sig till pornografin.

– Det finns en grupp med ungdomar som inte har någon att vända sig till, som inte vågar prata med sina närmsta vänner och går och grubblar. Speciellt många pojkar uttryckte att de går länge och mår ganska dåligt innan de söker stöd från någon, säger Brian Unis.

Sexualitet och hälsa

Forskningen visar att sex- och samlevnadsundervisningen måste utgå mer ifrån ungdomarnas behov. Ålder, mognad och erfarenhet måste tas i beaktande och målet måste vara att tonåringarna ska utveckla en positiv och hälsosam sexualitet.

– Det kan finnas en koppling mellan psykisk hälsa och sexualhälsa och det går åt båda håll. Om man mår dåligt psykiskt så kan det påverka sexuallivet och saker som händer inom sexuallivet kan påverka hur man mår psykiskt, så det är viktigt att fånga upp även för att förebygga psykisk ohälsa.

Det trygga klassrummet

Brian Unis har en bakgrund som skolsköterska och klev in i projektet utifrån ett omsorgsperspektiv. Ungdomar uppger också att de känner större tillit till vårdpersonal som skolsköterskor och personal på ungdomsmottagningen. Genom att ta med vårdpersonal i undervisningen öppnar man också dörrar för ungdomar att söka sig till mottagningar.

Samtidigt kan undervisningen också förbättras.

– Det finns ett brett spektrum av lärare, vissa är väldigt engagerade men vi vet också att ungdomarna möter lärare som tycker att de här frågorna är pinsamma och jobbiga, så det måste man jobba med, säger Brian Unis.

Zanna Nordqvist

Det här vill unga ha i sex- och samlevnadsundervisningen:

• Aktuell fakta om könssjukdomar och preventivmedel

• Samtycke - hur fungerar det i praktiken, vad säger lagen och hur försäkrar man sig om det?

• Könsroller -  De traditionella könsrollerna utmanas, vad innebär det? Många killar utmanar maskulinitetsnormen.

• Normer, värderingar, och fördomar - hur förhåller man sig till rådande normer och vad är normalt?

• HBTQI-frågor, transsexualism - Allt fler har frågor och funderingar om sexuell identitet.

• Relationer - Både hur man tar kontakt och inleder en relation, hur man gör slut på ett bra sätt och hur man hanterar om man hamnat i en dålig relation.

• Praktiskt - Hur har man sex, vad händer i kroppen, hur ser en kropp ut och hur ser ett könsorgan ut?

• Porr - Ungdomar är medvetna om att verkligheten ser annorlunda ut än pornografin, men har funderingar kring porr och vad som är okej att prova.

Tipsa om artikeln via e-post