Inrikes.

2021-10-29 14:07
Bild: TT
Puffetikett
Dagens ETC

Personalflykt från BB – 60 barnmorskor hotar säga upp sig

Det råder massflykt från förlossningsavdelningarna i Stockholm. Hittills i år har nära hundra personer slutat på SÖS och Danderyd. Och flykten fortsätter - på torsdagen slutade fyra BB-chefer på SÖS och ytterligare ett 60-tal barnmorskor på Danderyds sjukhus hotar att säga upp sig den kommande veckan. Något som kan tvinga regionen att stänga förlossningen helt.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

– Vi har kommit till en punkt där vi känner att vi inte kan stå för den vården vi bedriver. Det kommer in uppsägningar hela tiden och vi är tvungna att ta massor av extrapass för att det saknas personal. Det är dags att sätta ned foten.

Det säger Hannah Dahlbäck, barnmorska på förlossningen på Danderyds sjukhus. I fredags lämnade hon in sin uppsägning. Enligt Hannah Dahlbäck är det ett 60-tal som sagt att de är beredda att säga upp sig, och de blir fler hela tiden.

– Imorse när jag var på jobbet för att lämna in min uppsägning hade tio stycken redan gjort det, inklusive jag.

På Danderyds förlossningsavdelning och BB har 45 barnmorskor slutat hittills i år, pensionsavgångar inräknat. Det är mer än en i veckan. Bara 36 har nyanställts under samma period.

– Vi har fått nog för längesedan, men vi har ändå valt att stanna kvar. Nu känner vi att vi inte har någonting att förlora längre. Det här gör vi för att det måste till en förändring, säger Hannah Dahlbäck och tillägger:

– Vi är i ett bristyrke. Det är dags att vi börjar belönas. Vi vill visa att vi vet att vi sitter på makten, inte regionpolitikerna eller vår arbetsgivare.

Vad skulle hända med avdelningen om 60 personer slutar?

– Jag inser nu att då kommer de att vara tvungna att stänga hela Danderyds förlossning. Så är det. För då har de inga barnmorskor.

Brist har blivit barnmorskeflykt

På Södersjukhuset, SÖS,  har 42 personer sagt upp sig i år och sjukhuset skulle behöva rekrytera 25 stycken för att täcka behovet, skriver Aftonbladet.

Och det är inte bara personalen på golvet som fått nog. I mitten av oktober avsade sig sju chefer på BB ansvaret för arbetsmiljön och i torsdags stod det klart att fyra av dem hoppar av sina chefsuppdrag. Anledningen är att krisen inom förlossningsvården växer. Anna Booberg, barnmorska på sjukhuset och förtroendevald för Vårdförbundet tycker att det är bra.

– Det är chefernas sätt att signalera uppåt att vi har inte resurser, säger hon till P4 Stockholm.

Hannah Dahlbäck på Danderyds sjukhus säger att det inte längre handlar bara om en barnmorskebrist utan om en barnmorskeflykt.
– Det utbildas enormt mycket barnmorskor men inga väljer att jobba på förlossningen och eftervården. Samtidigt gör arbetsgivaren ingenting för att behålla sin befintliga personal. Det är där det blir så uppenbart att vi är otroligt åsidosatta, säger hon.

Maria Persson, verksamhetschef för kvinnosjukvård och förlossning på Danderyds sjukhus, har ingen kommentar till barnmorskornas krav eller hotet om uppsägningar. Men i ett skriftligt svar till Dagens ETC skriver hon att det är ett ansträngt läge just nu.

– Det råder barnmorskebrist i Region Stockholm och det känner vi av. Till det kommer ett nuläge med vakanser av olika slag, som föräldraledigheter, vab och sjukfrånvaro till följd av höstens många förkylningar. Vi arbetar löpande med att rekrytera nya barnmorskor och har ett klart behov av att anställa fler, men det är tyvärr få sökande.

Hon skriver också att vikariebristen gör att den befintliga personalen fått ställa upp och arbeta extra.

– Vi förstår att barnmorskorna som arbetar nu drar ett tungt lass. Vi arbetar därför sedan en tid tillbaka med flera insatser för att förbättra arbetsmiljön på förlossningen och eftervården.

Massuppsägning inte tillåtet

Det är inte tillåtet att säga upp sig kollektivt för att sätta press på arbetsgivaren. Det är reglerat i det kommunala huvudavtalet som gäller för alla anställda i kommuner och landsting. Men att säga upp sig som en individuell handling står var och en fritt och det är den vägen barnmorskorna på Danderyds sjukhus tänker gå.

– Vi planerar för att varje enskild invid får välja om man tycker att man vill fortsätta arbeta under de här förhållandena. Och vi håller på att fila ihop en kravlista på vad vi som individer behöver för att stanna kvar. Om regionen inte väljer att tillgodose det så kommer det att vara många som inte jobbar kvar om tre månader, säger Hannah Dahlbäck.

Barnmorskornas kravlista

Barnmorskorna på Danderyds sjukhus arbetar just nu fram en lista med sina krav. Här är kraven de enats kring:

Fler förlossningsplatser i Stockholm. "Det behövs en klinik till. Politikerna menar att behovet inte finns, men vi ser och känner av det uppenbara behovet, säger Hannah Dahlbäck”.

Alternativa vårdformer. Exempelvis projektet Min barnmorska som finns på Huddinge. "Det skulle kunna locka barnmorskor som har lämnat förlossningsvården tillbaka. Genom att man får jobba med ett helhetstänk."

Pengar. "Vi behöver ekonomiska incitament för att ta extrapassen, och vi behöver en lönejustering för att vi väljer att stanna kvar. Många av oss ligger under lönen som vi hade haft om vi hade hoppat av förlossningsvården och jobbat som sjuksköterska istället."

Arbetstidsförkortning. "Vi vill ha 100 procent av lönen för 80 procents arbete. Vi är beredd att jobba 100 procent under sommaren för att täcka semestrar. Det är få i dag som orkar jobba 100 procent på grund av arbetsmiljön och pressen. Det kommer avspegla sig i vår pension om vi under hela vårt arbetsliv inte orkat jobba 100 procent. Det är en kvinnofråga."

Tipsa om artikeln via e-post

Barnmorskeflykten

Danderyd

• 213 barnmorskor är anställda inom kvinnosjukvård och förlossning på Danderyd.

• 45 barnmorskor har slutat mellan 1 januari och 20 oktober, pensionsavgångar inräknade.

• 1 BB-chef har slutat på Danderyd.

• 36 barnmorskor har anställts sedan 1 januari.
Just nu saknas 16 barnmorskor.

Södersjukhuset

• 42 barnmorskor har sagt upp sig. 25 behöver rekryteras för att täcka behovet.

• Fyra BB-chefer har hoppat av sina chefsuppdrag.