Inrikes.

2021-11-11 08:20
  • Flera kommuner och regioner har vaccinkrav på sina anställda inom vård och omsorg. Men personalbrist gör att det ändå hänt att ovaccinerade jobbar nära patienter.  Bild: Fredrik Sandberg/TT
    Flera kommuner och regioner har vaccinkrav på sina anställda inom vård och omsorg. Men personalbrist gör att det ändå hänt att ovaccinerade jobbar nära patienter. 
  • En arbetsgivare har inte rätt att tvinga personal att vaccinera sig.  Bild: TT
    En arbetsgivare har inte rätt att tvinga personal att vaccinera sig. 
Puffetikett
Dagens ETC

Ovaccinerade får jobba kvar – saknas personal

Flera kommuner hotar nu med förflyttning för ovaccinerad vård- och omsorgspersonal. Men i praktiken handlar det om få eller inga fall. En kommun har samtidigt tvingats bryta mot sina egna regler på grund av personalbrist.

– Ena stunden duger man, och nästa stund duger man inte, säger lokala fackord­föranden i Uddevalla.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

All personal som jobbar inom missbruksvården, LSS och äldreomsorgen i Uddevalla ska vara vaccinerad. Den som inte är det får andra arbetsuppgifter. Det beslutade kommunen i slutet av oktober och sällade sig därmed till de allt fler regioner och kommuner som numer har vaccinkrav på sina anställda.

Men när Dagens ETC kollar hur det har gått visar det sig att Uddevalla tvingats bryta mot sina egna regler, något som facket kritiserar. Personalbrist gör att det ändå hänt att ovaccin­erade jobbar nära patienter.

– Ena stunden duger man, och nästa stund duger man inte. När det saknas personal så har ovaccinerade jobbat vårdnära. Jag har pratat med medlemmar som har fått gå och städa sina gamla lokaler för att de inte är vaccinerade, men nästa dag har de kunnat jobba vårdnära för att det saknas personal, säger Annette Frisk, ordförande för Kommunal Uddevalla.

Hon uppskattar att det i dag är ett 40-tal personer som av olika skäl inte är vaccinerade. Och hon är kritisk till hur de blivit behandlade.

– Jag anser att arbetsgivaren måste vara konsekvent. Man kan inte hålla på och flytta personal fram och tillbaka, säger hon.

”Omställningsperiod”

Enligt Roger Granat, socialchef i Uddevalla, har det behövts en omställningsperiod för att få vaccinerad personal på plats.

– Vi kan inte lämna våra brukare utan omsorg, men så fort som möjligt ställer vi om till enbart vaccinerad personal, säger han.

Annette Frisk säger att hon kan förstå att arbetsgivaren vill att personal som jobbar vård­nära ska vara vaccinerad. Men hon tycker att det gick lite fort när de nya reglerna infördes.

– Ska man göra så här så måste man ha gjort en ordentlig genomlysning av risker och konsekvenser, säger hon.

Förhandlingar inleds

Samtidigt planerar Uddevalla kommun nu att ta ytterligare ett steg när det gäller vaccinkravet. Uddevalla har hittills gått på samma mjuka linje som andra kommuner. Personal har fått byta arbetsuppgifter, men det har inte varit tal om några regelrätta omplaceringar. Men nu har man kallat facken till förhandlingar i början av december om det 40-talet personer som inte vill vaccinera sig.

– Vi får inleda samtal med de fackliga organisationerna om hur en sådan omplacering kan se ut. Det är lite ny mark, det har inte varit pandemi så ofta i Sverige och det här är ett sådant virus att vi har bedömt att man måste vara vaccinerad för att jobba med våra målgrupper. Vi tar det sakta, men steget närmar sig där vi diskuterar omplacering. Vi får se vart det slutar, säger Roger Granat.

En av de första kommunerna som valde att stoppa ovaccinerad personal från att jobba nära patienter var Arjeplog. Beslutet fattades i slutet av september och innebär att personal inom hemtjänsten som inte är vaccinerade får utföra arbetsuppgifter som inte är vårdnära. Det kan till exempel handla om att städa, diska eller tvätta.

Fåtal ovaccinerade

Det är dock bara ett fåtal som berörts av beslutet. I slutet av september var all fastanställd personal, cirka 100 personer, inom äldreomsorgen dubbel­vaccinerade. Men inom hemtjänsten fanns ett fåtal som inte var det. Enligt socialchefen Robert Cortinovis har fem-sex personer fått andra sysslor sedan beslutet fattades, och han säger att ovaccinerad personal inte är någon utmaning för kommunen.

– Idag är nästan alla vaccin­erade och de som inte är det väntar på sin sista dos, eller helt enkelt avstår från att vaccinera sig. Men de är så få nu så vi har inte kvar problemet, säger han.

Ingen omplacerad

I början av oktober gav Irene Svenonius (M), regionråd i Stockholm beskedet att regionen hade börjat omplacera personal som inte var vaccinerad. Men i en genomgång som Svenska Dagbladet gjorde drygt två veckor senare hittades dock inte ett enda fall.

Och än idag vekar ingen ha blivit omplacerad. Carina Lenngren, vice ordförande för Kommunal i Stockholm och ansvarig för sektion Universitetssjukhuset, säger att hon fortfarande inte känner till något fall där någon blivit omplacerad eller fått byta arbetsuppgifter.

– Vi har inte fått kännedom om något fall. Jag kan tycka att det inte känns seriöst som arbetsgivare att göra ett sådant utspel, säger hon.

Dagens ETC har sökt Irene Svenonius för en kommentar.

Carina Lenngren betonar att hon tycker att alla ska vaccinera sig, men hon menar att diskussionen landat helt fel.

– Vi är för att man ska ­vaccinera sig. Men man kan
inte tvinga någon i dagsläget. Det handlar om att uppmuntra och att se till att man har tillräckligt med information. Dessutom tycker jag att det behövs en nyansering i diskussionen. Vad gör vi med medborgare som vägrar att vaccinera sig och där våra medlemmar ska gå in och göra en vårdinsats? säger hon.

Här stoppas ovaccinerad personal

Arjeplog

Kommunen beslutade 29 september att personal inom omsorgen ska vara vaccinerad för att få jobba patientnära. När beslutet togs var all personal inom äldreomsorgen vaccinerad, och 97 procent av personalen i hemtjänsten var vaccinerad.

Uddevalla

Kommunen frågar från och med 21 oktober personal inom missbruksvården, LSS och äldreomsorgen om de är
vaccinerade. Ovaccinerad personal får inte jobba på ett avstånd närmare än två meter från patienter. Ungefär 2 500 personer jobbar inom socialtjänsten med brukare och när beslutet togs var upp­skattningsvis tio procent av dem ovaccinerade, enligt SVT.

Uppsala

Äldrenämnden beslutade 18 oktober att ovaccinerad personal inte ska jobba nära äldre. De berörda ska enligt SVT få andra arbetsuppgifter.

Stockholm

Den 11 oktober gick Stockholms stad ut med direktivet att personal inom hemtjänsten som själva uppger att de är ovaccinerade ska få andra arbetsuppgifter. Regionrådet Irene Svenonius har också uppgett att region­en omplacerar ovaccinerad personal. Om det verkligen skett och i så fall i vilken utsträckning är oklart.

Tipsa om artikeln via e-post

Praxis saknas

Det saknas en tydlig praxis för i vilka lägen det kan anses vara befogat för en arbetsgivare att förflytta personal som inte är vaccinerad. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har låtit sina jurister göra en bedömning ut­ifrån arbetsmiljölagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt den bedömningen kan det vara befogat att för­‑flytta personal som inte uppfyller kravet på vaccination för personal i vissa verksam­heter, exempelvis personal som jobbar med extra smittokänsliga patienter.

En arbetsgivare har inte rätt att tvinga personal att vaccinera sig. SKR bedömer inte heller att arbetsgivaren har rätt att föra register över vilka som är vaccinerade.

Det finns inget förbud för arbetsgivare att fråga om personal är vaccinerad. Men den anställde har ingen skyldighet att svara.

Flera av de kommuner som stoppat ovaccinerad personal från att jobba patientnära har anmälts till Justitieombudsmannen (JO), men myndigheten har ännu inte tagit ställning till saken.

Källa: SKR, JO