Göteborg.

2021-10-28 15:18
Foto: Emanuel Videla
Puffetikett
Dagens ETC

Klinikstängning sågas – nu kan verksamhet räddas

En enig hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade att avsluta avtalet med Stadsmissionen på grund av att de menar att det blev för dyrt. Nu öppnar de dock för att ett idéburet partnerskap med staden skulle kunna bidra med en lösning.

Tipsa om artikeln via e-post

Stadsmissionens avtal för avgiftning och abstinensbehandling, det vill säga Stigbergskliniken, ska inte förlängas med Västra Götalandsregionen efter årsskiftet.

– Upphandlingen gick inte att ta, för att de i efterhand höjde med 50 procent. Man redovisar ju alla villkor först till alla och då kan man inte säga att man i efterhand vill ha 50 procent mer. Dessutom var de enda anbudsgivare och det gör det ändå svårare, säger Ann-Christin Andersson (S) som är vice ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Kritiken mot en kommande stängning av den 40 år gamla verksamheten har dock varit hård och en namninsamling för att rädda kvar den har samlat över 2 000 underskrifter.

Tanken har varit att erbjuda Sahlgrenska universitetssjukhuset att ta över uppdraget och på torsdagens möte enades nämnden om att sjukhuset måste besvara ett antal spörsmål.

Om Sahlgrenska ska ta över verksamheten vill nämnden veta hur en övergångsperiod ska fungera och hur lång den kan behöva bli. De måste också klargöra hur de nya bemannade vårdplatserna kommer att hanteras långsiktigt. Och så den sista frågan som innebär en möjlig öppning för att Stadsmissionen ska kunna driva kliniken vidare: Göteborgs kommun ska tillfrågas om de är intresserade av att bidra med hjälp av ett IOP, ideellt offentligt partnerskap för att säkra öppenvård av Stadsmissionen.

– Jag håller tummarna hårt att Göteborg är beredda att göra en satsning nu. För en sak är glasklar, vi har ju självklart inget emot det Stadsmissionen gör, det är ju inte det som det handlar om, säger Ann-Christin Andersson (S) .

Ett sådant har tidigare funnits för en tillnyktringsenhet, men staden lämnade det. Nu är det alltså upp till staden och Stadmissionen att i så fall komma överens om ett eventuellt så kallat IOP.

Stadsmissionen ska också möta nämnden i början av november.

Dagens ETC var först med att rapportera om hur substitutionsvården bland annat tvingats till intagningsstopp och kritiker har därefter frågat sig hur Sahlgrenska förväntas kunna ta emot också de patienter som sedan tidigare hör till Stadsmissionen.

– Jag håller med dig – att Laro-mottagningarna och kvinnomottagningen, att de skulle spara 16 miljoner är hårresande. Hur skulle det vara möjligt. Den borgerliga majoriteten har nu skjutit till mer pengar som man inte vet vad de tänker använda dem till, emnenvi vet ju att de pengarna kommer inte att räcka för att hjälpa SU. Det är för lite pengar. Det är så läget är, säger Ann-Christin Andersson (S).

Uppdatering (29/10 klockan 14.45):
Tomas Carlström som är marknads- och kommunikationschef på Stadsmissionen ställer sig frågande till regionens inställning till de så kallat ökade kostnaderna.

– Att vår ekonomi inte har gått ihop menar vi är för att avtalet har varit fel. Vi står ju för våra kostnader. Den här verksamheten har gått back några år och det är Stadsmissionen som tagit den förlusten, det är inget som drabbat regionen, säger han.


Han menar att de nu lämnat ett anbud på vad verksamheten faktiskt kostar, medan de förut har gått back.


Vad säger du om möjligheten till ett IOP med staden?
Vi har hela tiden haft inställning att vi gärna vill samarbeta med regionen och staden, men det är väldigt tidigt för oss att kommentera det. Vi är öppna för alla idéer som ser till att bidra till att vi får en bättre missbruksvård i regionen – vi har ju inget egenintresse av att drivit någon verksamhet. Men den kliniken vi drivit når en målgrupp som vi tror att Sahlgrenska kommer ha svårt att ta emot.Tomas Carlström som är marknads- och kommunikationschef på Stadsmissionen ställer sig frågande till regionens inställning till de så kallat ökade kostnaderna.

Tipsa om artikeln via e-post