Dagens ETC granskar.

2021-05-26 08:55
 • De kurder som förhörts eller klassats som säkerhetshot av Säpo har bara en sak gemensamt: de sympatiserar med det prokurdiska oppositionspartiet HDP i Turkiet. Bild: Emrah Gurel/AP
  De kurder som förhörts eller klassats som säkerhetshot av Säpo har bara en sak gemensamt: de sympatiserar med det prokurdiska oppositionspartiet HDP i Turkiet.
 • Turkiska MIT har länge samarbetat med Säpo.
  Turkiska MIT har länge samarbetat med Säpo.
 • Turkiets president Recep Tayyip Erdogan.
  Turkiets president Recep Tayyip Erdogan.
 • ”I demokratier som respekterar mänskliga rättigheter är inte säkerhetstjänsterna satta över lagen, de är tvärtom skyldiga att följa lagen, de är över- vakade och transparenta.”, säger Adriana Seagle.
  ”I demokratier som respekterar mänskliga rättigheter är inte säkerhetstjänsterna satta över lagen, de är tvärtom skyldiga att följa lagen, de är över- vakade och transparenta.”, säger Adriana Seagle.
 • ”Jag har svårt att föreställa mig att Säpo medverkar i ett systematiskt flyktingspioneri riktat mot kurdiska flyktingar i Sverige, däremot kan jag inte avföra möjligheten att det kan förekomma i begränsad skala”, säger Dennis Töllborg.
  ”Jag har svårt att föreställa mig att Säpo medverkar i ett systematiskt flyktingspioneri riktat mot kurdiska flyktingar i Sverige, däremot kan jag inte avföra möjligheten att det kan förekomma i begränsad skala”, säger Dennis Töllborg.
Puffetikett
Dagens ETC

Källa: Så samarbetar Säpo med turkisk säkerhetstjänst

Klassar svenska Säpo vänsterpolitiska kurder i Sverige som ett säkerhetshot på uppdrag av turkiska säkerhetspolisen MIT – för att i utbyte få information om IS-terrorister i Syrien och Turkiet? 

En källa med god insyn anser att ett sådant samarbete är mycket sannolikt: ”Det innebär att kurderna hamnar i kläm.”

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Bakom anklagelserna ligger det faktum att Säpo under senare tid enligt många källor inom den svensk-kurdiska gemenskapen blivit mycket aktiv när det gäller insatser mot flyktingar av kurdiskt ursprung. Många har tagits in till förhör. Många har också klassats som säkerhetshot. Den som inte är medborgare kan i slutänden hotas av utvisning. Anklagelserna mot dem har varit hemligstämplade – inte ens den anklagades juridiska ombud har fått dem redovisade.

Förhören har enligt de utsatta varit fokuserade på olika turkiska organisationer, framför allt HDP, ett stort parti i Turkiet med kurdiska rötter som har ett samarbete med Socialdemokraterna i Sverige.

Anledningen till misstankarna om informationsutbyte är att Säpo är beroende av uppgifter från turkiska säkerhetstjänsten om terrormisstänkta jihadister från Syrien som via Turkiet tar sig ut i Europa. Den turkiska säkerhetstjänsten har stor kunskap om IS och andra jihadistiska terrororganisationer.

Men för att dela med sig av sina uppgifter kräver, enligt misstankarna, den turkiska säkerhetstjänsten MIT att få information om flyktingar i Sverige som är kritiska mot landets president Recep Tayyip Erdogan och Turkiets sätt att bekämpa kurdiska rörelser.

Experten: ”Speciell logik”

Adriana Seagle, internationellt erkänd expert på samarbeten mellan olika säkerhetstjänster, har för Dagens ETC:s räkning tittat närmre på samarbetet mellan Säpo och turkiska MIT. Hon menar det kan ha  varit avgörande att Sverige och Turkiet i mars 2013 undertecknade en deklaration om ”strategiskt partnerskap”.

–  Det är relevant för att bygga upp ett förtroende vad gäller att dela information mellan de två länderna, säger Adriana Seagle och fortsätter:

– När det gäller samarbeten mellan demokratier och auktoritära stater menar vissa att säkerhetstjänster har sin egen speciella logik när det gäller insamlande av information utanför den politiska sektorn. I verkligheten föder byte av säkerhetsinformation en känsla av kamraderi eller speciell samhörighet som går längre än två staters samarbeten.

Adriana Seagle leder institutionen för underrättelseinformation och strategiska studier vid Bellevue-universitet i USA. Hennes expertområden är internationella relationer, underättelseanalys, Nato-samarbeten samt EU:s säkerhetspolitik.

– För Turkiet kan Sverige vara en pålitlig källa till information från vilken man kan hämta värdefull rådata som man använder för att skapa sina analyser. Sverige kan använda information från Turkiet för att bättre förstå både inhemsk och utländsk säkerhet. Nu mer än någonsin är mänsklig information nödvändig för att bättre förstå människor som finns i eller återvänder från krigszoner.

Källan: ”Kurder i kläm”

Dagens ETC har varit i kontakt med en källa som på nära håll kunnat följa samarbetet mellan turkisk och svensk säkerhetstjänst, inte minst efter mordet på Olof Palme. För spaningsledaren Hans Holmér, tidigare Säpo-chef, framstod tidigt det så kallade kurd- eller PKK-spåret som det hetaste. Ledningen för utredningen band sig vid att mördaren var kurd och att det var den terrorstämplade organisationen PKK som låg bakom.

Dagens ETC:s källa hävdar att kontakterna mellan Säpo och den turkiska säkerhetstjänsten finns kvar idag och att de mycket väl fortfarande kan användas till utbyte av information:

– Situationen idag påminner om den efter Palme-mordet. Man är också idag hänvisade till Turkiet för att få vad man bedömer som synnerligen viktig information. Turkiet har sedan lång tid tillbaka ett samarbete med jihadistiska organisationer, man behärskar ett område i Syrien och man kontrollerar en stor del av flyktingströmmen från Syrien och de tidigare IS-behärskade områdena.

– Det är ingen tvekan om att Turkiet är en mycket viktig samarbetspartner när det gäller att följa terrormisstänkta individer från Syrien för att kunna se var de stora hoten finns.  Men för att ge information till Sverige kräver Turkiet att få information om vad man själva betraktar som en nationell säkerhetsrisk, nämligen regimkritiska kurder i Sverige.

Det som talar för ett utbyte mellan säkerhetstjänsterna är att antalet förhör med kurdiska flyktingar i Sverige har ökat starkt och att de fokuserar på medlemskap i olika etablerade partier i Turkiet, utan intresse för svenska myndigheter.

– Ett samarbete mellan Säpo och turkiska myndigheter vore logiskt med tanke på riskerna för terrorattentat i Sverige utförda av hemvändare eller andra jihadister från Syrien. Ingen är bättre skickad än Turkiet för att ge information om detta. Ett sådant samarbete innebär att kurderna hamnar i kläm.

Professorn: ”Svart historia”

Professor Dennis Töllborg vid Göteborgs universitet har länge och kontinuerligt följt Säpo:

– Jag har svårt att föreställa mig att Säpo medverkar i ett systematiskt flyktingspioneri riktat mot kurdiska flyktingar i Sverige, däremot kan jag inte avföra möjligheten att det kan förekomma i begränsad skala. Jag kan tänka mig att i enskilda fall har information förts över till turkisk säkerhetstjänst.

– Det kan också finnas ett hemligt bilateralt avtal som ger möjligheter att föra över information från Säpo till Turkiet. Vi ska inte heller glömma att det finns andra säkerhetstjänster i Sverige, till exempel militärens Must. Vad de gör vet jag mycket litet om.

Sveriges roll i det informationsutbyte som sker inom Nato är också i hög grad okänd.

Dennis Töllborg pekar också på en central princip för utbyte av information mellan olika säkerhetstjänster som kallas tredjelandsprincipen vilket leder till ett brett informationsflöde. En nackdel är dock att om ett land av lagliga eller andra skäl är förhindrat att ge information till ett specifikt land så kan det kringgås genom att informationen ges till ett tredje land som har ett samarbete med det land som efterfrågar informationen.

– Vi vet också att det i Sverige finns en svart historia av hur grekiska motståndsmän avlyssnades i Sverige, uppgifterna kom till den grekiska militärjuntans kännedom och avrättningar följde.

Säpo: Ingen kommentar

När det gäller samarbeten mellan demokratier och auktoritära stater följer särskilda problem, menar Adriana Seagle.

– I demokratier som respekterar mänskliga rättigheter är inte säkerhetstjänsterna satta över lagen, de är tvärtom skyldiga att följa lagen, de är övervakade och transparenta. Som kontrast är underrättelsetjänster i auktoritära regimer politiserade. Där är de inte ett organ för att betjäna det nationella intresset, utan ett instrument för personlig vinning, undertryckande och tvång för att skydda regimen och vissa utvalda politiker.

Dagens ETCs källa med insyn i det svensk säkerhetstjänst pekar också på ett stort problem för Sverige i ett samarbete med turkisk säkerhetstjänst.

– Vi vet att det finns ett väl känt samarbete mellan turkiska staten, dess säkerhetstjänst och jihadistiska organisationer i Syrien – ett samarbete som riktats mot kurdiska intressen i Syrien. Hur kan vi veta att vi får relevant information från turkisk säkerhetstjänst när det gäller deras tidigare bundsförvanter?

Säpo vill inte kommentera uppgifterna.

Tipsa om artikeln via e-post