Inrikes.

2021-10-25 10:30
 • I Belgien är det lagligt med både ­assisterat döende och ­eutanasi, ­alltså att en läkare gör den ­avgörande handlingen som leder till döden. Kravet är att personen ska vara utsatt för ett stort fysiskt eller psykiskt lidande.  Bild: Yves Logghe/AP
  I Belgien är det lagligt med både ­assisterat döende och ­eutanasi, ­alltså att en läkare gör den ­avgörande handlingen som leder till döden. Kravet är att personen ska vara utsatt för ett stort fysiskt eller psykiskt lidande.
 • Staffan Bergström.
  Staffan Bergström.
 • Både Barbro Westerholm (L) och Jens Holm (V) vill införa dödshjälp. Bild: Agnes Stuber
  Både Barbro Westerholm (L) och Jens Holm (V) vill införa dödshjälp.
 • ”Jag menar att dödshjälp inryms i den palliativa vården, och att man ska lindra döendet för en person om den visar klara behov av att få hjälp att inte lida så mycket”, säger Barbro Westerholm. Bild: Jonas Ekströmer/TT
  ”Jag menar att dödshjälp inryms i den palliativa vården, och att man ska lindra döendet för en person om den visar klara behov av att få hjälp att inte lida så mycket”, säger Barbro Westerholm.
Puffetikett
Dagens ETC

Han hjälpte ALS-sjuk man att dö: ”Handlar inte om att förkorta liv”

Den pensionerade läkaren Staffan Bergström är en av frontfigurerna i rörelsen som vill tillåta frivillig dödshjälp i Sverige. Förra året hjälpte han en ALS-sjuk man att dö.

Nu väntar han på besked om han får behålla sin läkar­legitimation.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Det var förra sommaren som Staffan Bergström hjälpte en svårt ALS-sjuk man att dö. Den 64-årige mannen skulle ha rest till Schweiz och avslutat sitt liv vid dödshjälpsorganisationen Dignitas. Alla handlingar var klara. Men pandemin satte stopp för resan. 

Staffan Bergström försåg mannen med en dödlig dos sömnmedel. Mannen drack sedan själv medlet och somnade in i sitt hem i Täby med sin exfru och sina barn vid sin sida. Något som Dagens Nyheter skildrade i ett uppmärksammat reportage.

Staffan Bergström är ordförande i föreningen Rätten till en värdig död (RTVD) som verkar för att människor, under vissa fastställda lagar och regler, ska få hjälp att dö om de själva vill.

Han har en bakgrund som gynekolog. Idag är han pensionär men i sitt arbete mötte han svårt sjuka cancerpatienter och det är den erfarenheten som format hans övertygelse om att döende patienter själva måste få välja om och när de vill dö.

– Det handlar inte om att förkorta livet. Det man förkortar är ju dödsprocessen hos en person som redan inträtt i skymningstiden innan döden. Då kan läkaren – och alltid på patientens begäran – avsluta det outhärdliga lidandet, vilket den palliativa vården inte alltid lyckas med, säger han.

Han påpekar att ett obotligt sjukt djur har rätt till dödshjälp i Sverige enligt lagen och en veterinär som vägrar dödshjälp kan få rättslig påföljd.

Fler för frivillig dödshjälp

Den ALS-sjuke mannen sa i reportaget i Dagens Nyheter att han valde att berätta sin historia för att han ville få igång en debatt om frivillig dödshjälp. Och idag, drygt 15 månader efter hans död, menar Staffan Bergström att mycket har hänt.

Enligt en Novus-undersökning förra hösten vill nästan 80 procent av svenskarna ha en lagstiftning som tillåter frivillig dödshjälp.

– Det är den högsta siffran jag sett. Det har gjorts olika undersökningar under årens lopp. Två månader efter att jag hjälpte denne döende ALS-sjuke man var det 80 procent som tyckte att det här var rimligt och bra, säger han.

Han jämför dödshjälp med rätten till fri abort, som infördes i Sverige 1975.

– Innan dess sa många inflytelserika opinionsbildare och politiker att abort är mord. Nu har det gått 46 år och det är inget parti som motsätter sig lagen. Vi ser idag inga problem med att en kvinna bestämmer själv över sin kropp vid en abort. Jag tror att om ett eller annat årtionde framöver kommer vi att undra hur vi tänkte när vi förvägrade döende människor en sista hjälp att avsluta lidandet, säger Staffan Bergström.

De som är emot dödshjälp nämner ofta just att det är svårt att vara säker på att personen verkligen vill dö. Vad är det som gör att du är så säker?

– En del svårt sjuka patienter uttrycker att de känner sig som en börda för familjen. Men det är likafullt patientens egen brist på välbefinnande som avgör. Vi kan inte underkänna själv­bestämmanderätten även om omgivningen på något sätt känslomässigt tänker annorlunda. Vi kan inte trolla fram mera medkänsla, empati, kärlek och omtanke från omgivningen genom att hålla tillbaka patientens självbestämmande och autonomi, säger Staffan Bergström.

Så tycker riksdagspartierna

Sverigedemokraterna

Partiet har tidigare varit emot både införandet av dödshjälp och att en parlamentarisk utredning tillsätts. Men nu utreds frågan i  partiet inför landsdagarna. SD:s presstjänst skriver: ”Vi har således ingenting att kommunicera i nuläget.”

Vänsterpartiet

Partiet tycker inte att dödshjälp bör vara tillåtet. Frågan om en utredning behöver behandlas på partiets kongress men Vänsterpartiet svarar att en utredning skulle kunna gynna debatten.

Socialdemokraterna

Partiet svarar att det finns risker med att legalisera dödshjälp. Patienten kan känna att de ligger både samhället och de anhöriga till last, att de borde välja att dö. Det finns också risk för att intresset för forskning om exempelvis smärtlindring vid svåra sjukdomstillstånd minskar. Även den negativa synen på utsatta, funktionshindrade och sjuka människor riskerar att förstärkas. Socialdemokraterna vill inte utreda frågan.

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill ha en statlig utredning om dödshjälp och partiet anser också att individens rätt till självbestämmande i livets slutskede är angeläget.

Kristdemokraterna

Sjukvårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Aktiv dödshjälp (eutanasi) och assisterade självmord är, och ska fortsatt vara förbjudet. Att däremot ge en döende patient smärtstillande preparat är inte dödshjälp även om det, som en konsekvens, i vissa fall kan förkorta livet. Detta får dock inte vara syftet. Kristdemokraterna vill inte utreda frågan.

Moderaterna

En arbetsgrupp inom partiet föreslår att Moderaterna ska förespråka att en oberoende parlamentarisk utredning ska tillsättas med neutrala och öppna kommittédirektiv i syfte att ta fram ett heltäckande beslutsunderlag.

Centerpartiet

Den palliativa vården och vård i livets slutskede måste förstärkas och bli tillgänglig i hela landet. Partiet ser inte dödshjälp/eutanasi som ett alternativ. Partiet ser dock gärna att statens medicinsk-etiska råd (SMER) ska göra en fördjupad medicinsk etisk bedömning av frågan.

Liberalerna

Partiet tycker att en utredning bör studera erfarenheterna från andra länder, samt argumenten för och emot dödshjälp, och förutsättningslöst analysera frågan om någon modell för dödshjälp bör bli tillåten i Sverige.

Läs vidare på nästa sida: Partierna säger nej – men fler politiker öppnar för dödshjälp

Tipsa om artikeln via e-post

Läkarförbundets inställning

Sveriges Läkarförbund är emot frivillig dödshjälp. Men enskilda läkares inställning har förändrats. För 14 år sedan uppgav en tredjedel av läkarna i en undersökning från Karolinska institutet att de var positiva till frivillig dödshjälp. När samma undersökning nyligen gjordes om svarade nästan hälften ja på frågan om de stöttade införandet av frivillig dödshjälp.

Viktiga begrepp

Eutanasi: Dödshjälp som sker genom att någon annan än patienten utför den ­av­görande handlingen som leder till patientens död.

Assisterat döende: Döds­hjälp där patienten utför den avgörande handlingen som leder till hens död med assistans.

Läkarassisterat självmord: När en läkare hjälper en patient att begå självmord.

Vad gäller i Sverige

Dödshjälp är inte tillåtet i Sverige. Att döda en annan person är brottsligt (mord eller dråp), även om det sker med personens samtycke. Medhjälp till självmord är däremot inte ett brott i Sverige. Men den läkare som skriver ut läkemedlen riskerar sin legitimation.

Källa: Sveriges Läkarförbund