Inrikes.

2021-11-15 09:00
Barnmorskan Hannah Dahlbäck / Regionråd Irene Svenonius (M). Bild: Zanna Nordqvist / Gustaf Månsson/SvD/TT
Barnmorskan Hannah Dahlbäck / Regionråd Irene Svenonius (M).
Puffetikett
Dagens ETC

Barnmorskan om Svenonius BB-svar: De ignorerar oss totalt

För två veckor sedan sa barnmorskan Hannah Dahlbäck och 43 kollegor på Danderyds förlossning upp sig i protest mot arbetsförhållandena.

Regionen lovar nu en födande per barnmorska och har skjutit till 100 miljoner kronor. Men det räcker inte för att stoppa barnmorskornas massflykt.

– Irene Svenonius säger att det ska vara en permanent lösning, men vad händer när pengarna är slut?, säger Hannah Dahlbäck.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

– Det är bara fina ord än så länge. Det är inte handling. 100 miljoner kronor. Vi kan också räkna, vi inser att det kommer man inte så långt med, säger Hannah Dahlbäck om penga­utspelet från regionrådet Irene Svenonius (M).

Dagens ETC intervjuade Hannah Dahlbäck för två veckor sedan. Då höll hon och en grupp barnmorskor på att formulera en kravlista med punkter för att de skulle stanna kvar.

Den 29 oktober sade Hannah upp sig, och många av hennes kollegor med – totalt 44 av drygt 200 anställda barnmorskor de sista dagarna i oktober.

När vi pratar igen sitter hon i bilen på väg till ett kvällspass. Hon går på klockan ett och jobbar till halv tio, sedan hinner hon ”hem och vända på kudden” innan hon ska vara tillbaka klockan sju morgonen därpå. Så ser schemat ut. Därtill en ständigt pressad arbetssituation.

Men känslan i magen i dag är bättre än när hon var ny som barnmorska.

– Som ny hade jag alltid lite ont i magen och var orolig för vad som skulle hända. I eftermiddag är jag koordinator. Det betyder att det är jag som måste deala med platsbristen. Det är en jättejobbig sits att veta att man måste piska på sina kollegor på ett sätt som man absolut inte vill.

En barnmorska per födande

Massuppsägningen i slutet av oktober skakade om regionledningen och en förlossnings-­samordnare tillsattes som bland annat har föreslagit att man ska arbeta för att få en födande per barnmorska i Stockholm nästa år. M i Region Stockholm sköt till 100 miljoner kronor till förlossningsvården för 2022 och gav ett löfte om lika mycket till år 2023. Pengarna ska gå till arbetet med en barnmorska per födande, enligt Irene Svenonius.

Men enligt Vårdförbundet är det för lite pengar, och Hannah Dahlbäck frågar sig vad som händer sen.

– Irene Svenonius säger att det ska vara en permanent lösning, men vad händer när pengarna är slut?, säger hon.

Upproret bland barnmorsk­orna på Danderyds sjukhus fick ringar på vattnet. I början av förra veckan rapporterade SVT att undersköterskorna sätter ihop en egen kravlista. Samtidigt gick barnmorskorna på Karolinska ut med att de inte längre kommer att gå med på att jobba extrapass.

Glest på golvet

Utöver de 44 som sagt upp sig nu har 45 barnmorskor slutat på sjukhuset tidigare i år.

– Jag tror att de har räknat med att det är ungefär 15 barnmorskor kvar på golvet när man räknar bort de föräldralediga, och med de förutsättningarna går det ju inte, säger Hannah Dahlbäck.

Vad tänker du om det?

– Jag tänker inte ta ansvar för det längre. Jag kommer inte heller komma tillbaka till förlossningsvården om vi inte får en förändring nu. Det känns som att det är nu eller aldrig. Jag kanske vänder mig till Norge för att jobba. Där finns det lite alternativa vårdformer och där jobbar man mer i ett helhetsperspektiv. Eller så gör jag någonting helt annat. Kassan på Coop börjar kännas lockande.

Många uppfattar det nog som att ledningen tagit er på allvar. Stämmer det inte?

– Vi har ju presenterat ­lösningen för dem. Vi är
ganska eniga alla kliniker. En barn­morska per födande, absolut. Det har vi skrikit om i jättemånga år, nu slår Irene Svenonius sig för bröstet och tycker att det här har hon uppfunnit. Men det kommer inte att gå att införa om vi inte har luft i systemet. Vi har inte fysiska platser till kvinnorna. I morse var förlossnings­platserna helt fulla i hela Stockholm.

Vad förväntade du dig att få för svar på era krav?

– De kunde ha sagt, ”vi hör er, vi lyssnar på er.” Men de bara ignorerar oss totalt och hittar på saker som vi inte ens har bett om. Rotationstjänstgöring och förändrade flöden, och läkare ska börja gå in och göra våra jobb. Det är inte det vi efterfrågar. Vi vill bara ha luft så att vi kan andas.

Det här vill politikerna göra för att fixa förlossningsvården

Det är brist på barnmorskor i 19 av 21 kommuner, enligt Socialstyrelsen. I Göteborg har barnmorskestudenter startat ett uppror och skrivit brev till socialministern och i Lycksele tvingas förlossningen stänga under sommaren och jullledigheten för att det saknas barnmorskor.

Dagens ETC har frågat partierna i riksdagen hur de vill förbättra arbetssituationen för barnmorskor och undersköterskor på BB- och
förlossningsavdelningarna.

Vänsterpartiet

För att öka säkerheten och tryggheten måste arbetssituationen för barnmorskor och undersköterskor förbättras genom bättre löner och förkortad arbetstid. På många håll behövs också fler förlossningsplatser. För att säkerställa trygga förlossningar också i glesbygd behövs särskilda åtgärder. Därför behövs riktade statliga stöd till förlossningsvården i glesbygden.

Miljöpartiet

Vi behöver en tydligare styrning mot målet om en barnmorska per födande kvinna. Miljöpartiet vill fortsätta satsningen på betald vidareutbildning för sjuksköterskor och möjliggöra kombinationstjänster där man kan jobba både inom öppenvården och på förlossningen.

Centerpartiet

Centerpartiet föreslår höjda generella statsbidrag till regionerna som säkerställer att ekonomiska resurser inte är ett problem. Vi vill se en bredare förlossningsvård med mer valfrihet för den födande kvinnan och fler valmöjligheter för personalen. Det handlar bland annat om barnmorskeledda enheter i anslutning till akutsjukhusen och regionfinansierade hemförlossningar där det inte finns medicinska hinder. Vi vill även sprida modellen Min barnmorska där samma barnmorskor följer kvinnan under hela graviditeten, under förlossningen samt i eftervården.

Socialdemokraterna

Sedan 2017 har den S-ledda regeringen satsat 7,6 miljarder kronor på förlossningsvården och kvinnors hälsa. Men det handlar om politiska prioriteringar av hur resurserna ska användas och vi kan konstatera att de största bemanningsproblemen finns i M-styrda regioner. Pengarna måste gå till mer personal och bättre villkor. Vi vill också satsa mer på utbildning på arbetstid och kompetensutveckling för vårdpersonal samt ta fram nationella riktlinjer för mödravården.

Moderaterna

Vi vill stärka patientens inflytande. Det behövs reformer som på både kort och lång sikt stärker patientens makt och vårdpersonalens inflytande. Vi satsar 2 respektive 4 miljarder kronor mer i generella statsbidrag jämfört med regeringen år 2023 och 2024 i syfte att ytterligare förstärka resurserna till bland annat förlossningsvården. Konkret vill vi tillsätta en nationell samordnare för förlossningsvården och ta fram nationella riktlinjer för att vården ska vara jämlik i hela landet.

Liberalerna

Vi föreslår långsiktiga nationella satsningar på ledarskap, hållbara arbetsplatser och individuell lönesättning. Tid för utveckling och fortbildning ska vara en rättighet. Vi vill långsiktigt öronmärka statliga medel till vårdplatser, för patienterna och för arbetsmiljön.

Sverigedemokraterna

Vi ska ha en attraktiv arbetsmiljö och vi tillför medel för det. Vi vill ha tydliga nationella direktiv för en jämlik, trygg och tillgänglig vård i hela landet vad gäller arbetssätt och kompetens. En barnmorska per födsel bör ingå i ett sådant direktiv. För att säkerställa en tillgänglig förlossningsvård i hela landet behövs också fler specialutrustade ambulanser.

Kristdemokraterna

Har inte återkommit med svar.

Tipsa om artikeln via e-post

Barnmorskornas krav

Långsiktiga åtgärder

1. Öppna ytterligare en förlossningsklinik i Stockholm.

2. Inför caseload på alla regionernas kliniker.

3. Arbetstidsförkortning.

Akuta åtgärder

1. Höjda löner utöver den årliga revisionen. Påslag på 7 000 kronor i månaden för en senior barnmorska.

2. Ersättning för extrapass. 4 500 kronor för ett dagpass, utöver kvalificerad övertid.

3. Stopp för uppdraget att handleda läkarstudenter och
ambulanssjuksköterske­studenter med omedelbar verkan.

Regionens svar

Regionens åtgärdsplan

Ett arbete för att nå en barn­morska per födande kvinna.

Se över schema och arbetstids­förläggning.

Möjliggör rotations­tjänstgöring.

Möjligheter att använda läkarinsatser på olika sätt.

Arbeta med flöden och i mindre grupper för att använda kompetensen optimalt.

Vid behov bedöma om det krävs förstärkning av administrativa uppgifter, städning med mera.