Inrikes.

2021-10-27 14:00
Barnmorskan Ellinor Grimmark. Bild: Fredrik Persson/TT
Barnmorskan Ellinor Grimmark.
Puffetikett
Dagens ETC

Abortvägrande barnmorska nekas resning i Europadomstolen

Barnmorskan Ellinor Grimmark som nekades anställning på kvinnokliniker för att hon vägrar utföra aborter får inte resning i Europadomstolen. Grimmark ansåg sig diskriminerad på grund av sin kristna tro och har fått stöd av en konservativ amerikanska grupp.  

Tipsa om artikeln via e-post

Den långdragna tvisten verkar ha nått sitt slut. Svenska barnmorskan Ellinor Grimmark nekades anställning vid ett antal kvinnokliniker på grund av sin abortvägran, som hon själv hänvisar till sin kristna tro.

Barnmorskan och hennes ombud, Ruth Nordström, har varit tydliga med att de velat ta fallet ända till Europadomstolen. Men det krävde att alla nationella juridiska vägar först måste prövats.  

Den svenska rättsväsendet stod inte på Grimmarks sida. Arbetsdomstolen prövade om Grimmark utsatts för diskriminering och kom 2017 med domen att hon inte gjort det.

I januari 2017 avslöjade Ekot att en amerikansk konservativ kristen lobbyingorganisation, Alliance Defending Freedom, ADF, ger både ekonomiskt och juridiskt stöd till Ellinor Grimmark. Samt att Ruth Nordström är samarbetspartner till organisationen.

Grimmark och Nordström tog tillsammans med barnmorskan Linda Steen – som även nekats anställning på kvinnoklinik av liknande anledning  – sitt fall till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. De krävde skadestånd för att de nekats samvetsfrihet. Domstolen meddelade 2020 att de inte skulle ta upp fallet.

Nu kommer beskedet att Grimmark även får avslag på sin resningsansökan i Europadomstolen.

– Förhoppningsvis innebär det här att man sätter punkt för den här sju år långa juridiska kampanjen som man drivit för att införa vårdvägran och undergräva abortvården i Sverige, säger Hans Linde, ordförande för RFSU.

Hans Linde kallar det för just en kampanj och menaratt man valt den juridiska vägen för att den politiska vägen i Sverige har varit stängd. Abortmotståndare har insett att de saknar folkligt stöd i Sverige.

– De har insett att det inte är framgångsrikt i Sverige att stå utanför riksdagen med blodiga foster. Så de väljer att testa andra vägar. Jag tror inte huvudsyftet var att vinna juridiskt, utan att starta debatt och skapa opinion, säger han. 
   
Barnmorskeförbundet tycker även de att det känns betryggande att Grimmark nekas resning. 

– Vi jobbar inte så i Sverige. Att ha möjlighet att hantera den delen av kvinnovården är en del av den svenska barnmorskans område, säger ordförande Eva Nordlund.

Hur ser du på hur det här fallet har vuxit, med bland annat internationell finansiering? 

– Jag tänker att vi i Sverige kanske är en arena där man skulle vilja göra en framstöt internationellt. Vi är så tydligt sammansvetsade på det här området. Kan man komma åt oss här i Sverige från ett globalt håll så är det mycket att vinna för antiabortrörelsen. Jag tror det är därför man finansierar de här barnmorskorna, säger hon.
– De svenska domstolarna har varit tydliga med vad de tycker. Det här är nu ett väldigt tydligt budskap från Europa också. 

Eva Nordlund förklarar att det här är ett positivt besked för svenska barnmorskor. Att de kan fortsätta ge bra vård kring abort och att det nu blir tydligt vad barnmorskans roll i Sverige är, om arbetsuppgiften kräver det. 

– Vi har de här delarna i vårt kompetensområde. Söker man ett jobb som innehåller dessa delar av arbetet så måste man vara beredd att utföra dem, säger hon. 

Tipsa om artikeln via e-post